KALENDÁŘ     ·       558 682 111

Mateřská škola

30. 9. 2019

Mateřská škola

FOCENÍ DÉTÍ

Dne 14.11.2019 v 8.00 hodin proběhne v MŠ fotografování.

Kroužky 2019

Barevná aj     - začíná 2.10. v 12.30-13.15

Keramika       - začíná 17.10. v 15.00- 16.00

Sportovní      - začíná 7.10. pro nové

                        po  15.00 - 16.30

                        čt   16.00 - 17.30

Atleťáček        - začíná 11.9. v 16.15 - 17.05

Věda nás baví - začíná 1.10. v 13.30  - 14.15

Předplavecká příprava - Sepetná jaro 2020

Lyžování - p. Nykl Malenovice

 

 

Nový školní rok začal a my vítáme nové děti a jejich rodiče.

Informativní schůzka se koná 5.září v 15hod. na třídě Sluníčka.

Ve středu 11.9. začíná první lekce kroužku Atleťáček, začíná v 16:15-17:05. Nové děti je třeba přihlásit. Informace a kontakty o tomto kroužku máte na nástěnce ve své třídě.

Keramický kroužek bude začínat 3.10.2019 od 15-16 hod. Platba u p. Závodné. Lektorka kurzu Monika Liberdová. Informace též na nástěnce.

 

Prázdninový provoz bude na třídě Hvězdičky od 6:30- 16:00h.

1.7 a 2.7. bude provoz z důvodů čištění koberců na třídě Sluníčka.

Informace:

Můžete si na svých třídách vyzvedávat přihlášky k prázdninovému provozu a to do 31.5.2019.

Informace:

Akce týkající se třídy HVĚZDIČKY:

18.6.2019 výlet s rodiči a dětmi, odjezd od pošty Ostravice v 8:30

Navštívíme Planetárium Ostrava a Hasičskou zbrojnici FM, předpokládaný návrat 16:30. Účast na výletě hlaste na třídě Hvězdiček p.učitelce.

24.5. proběhne společné focení

17.5. besídka pro maminky ke Dni matek v 15:30

Akce týkající se třídy BROUČCI:

25.4. výlet na farmu Zátopek a ke Stýskalům

Pojedem vlakem v 8.00 hod. , návrat na oběd.

16.5. besídka ke Dni matek v 15.30 hod.

21.6 výlet na dopravní hřiště  do Frýdlantu nad Ostravicí.

Pojedeme vlakem v 9.00 hod. z Ostravice, návrat na oběd.

11.6. slavnostní rozloučení s předškoláky v obřadní síni na OÚ Ostravice

Začátek v 16.00 hod.

14.6. noc bez maminky v mateřské škole

Začátek v 18.00 hod., konec v sobotu 15.6. do 9.00 hod. 

Akce týkající se třídy SLUNÍČKA:

4.6. 2019 výlet do Skanzenu Rožnov pod Radhoštěm, odjezd 8:15 od pošty Ostravice.

Předpokládaný návrat na Ostravici je v 15h, účast hlaste na třídě sluníček.

14.5. v 15:30 besídka pro maminky ke Dni matek- přijďte se podívat na ty Vaše dětičky, mají pro Vás připravený krátký program s překvapením

OZNÁMENÍ:

Dne 18. 4. 2019 začínají velikonoční prazdniny, prosím upřesněte docházku dětí na tento den. V mateřské škole bude omezen provoz od 6:30 - 16:00.

INFORMACE:

Mateřská škola bude uzavřena v době od 15.7.2019 do 18.8.2019.

Přihlášky budou k dispozici od 2.5.-31.5.2019.

INFORMACE:

Dne 22.2.2019 je z důvodu malého počtu přihlášených dětí mateřská škola uzavřena.

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ PRO ROK 2019:

Zápis nových dětí do mateřské školy pro školní rok 2019/20  se uskuteční v pondělí 6. května 2019 od 14.00  do 17.00 hodin v budově mateřské školy.

 

Náležitosti k zápisu:

 • rodný list dítěte

 • doklad o povinném očkování

  Kritéria pro přijetí dětí:

  - povinné předškolní vzdělávání pro děti, které dosáhnou pěti let do měsíce září

  - přednostní přijetí tříletých dětí pocházejících ze spádového obvodu

  - očkování dítěte jako zákonná podmínka přijetí k předškolnímu vzdělávání dětí mladších pěti let

   

              V letošním školním roce 2018/19 má mateřská škola tři třídy o celkovém počtu 81dětí. Celková kapacita školy 84 dětí skýtá dostatek volných míst pro přijetí nových kamarádů. Ve věkově smíšených třídách a třídě předškoláků mají děti přirozené podmínky pro rozvíjení celé osobnosti, sociálního cítění a poznání.   

  V průběhu roku děti navštěvují kulturní zařízení, tématicky zaměřené dílny s rodiči, exkurzní výlety, keramický kroužek, atleťáček, kroužek vědy a sportovní kroužek. Pro předškoláky probíhá výuka anglického jazyka a předplavecká příprava. Zvláštní pozornost je věnována logopedické prevenci.

 • Žádost k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání najdete v menu ŽŠ, kolonka formuláře.

  Těšíme se na nové děti,  přijďte mezi nás!

  Věra Závodná

 • OZNÁMENÍ:

HOTOVOSTNÍ PLATBA

úplata za předškolní vzdělávání

Leden 22. a 23.

Únor 20. a 21.

Březen 20. a 21.

Duben 24. a 25.

Květen 21. a 22.

Červen 19. a 20.

OZNÁMENÍ:

2.1.2019 MATEŘSKÁ ŠKOLA UZAVŘENA

PROSBA:

zanedlouho nás v mateřské škole navštíví Čert a Mikuláš. Děti tradičně dostanou balíček s dobrotami. Prosíme, kdo z Vás by mohl přispět nějakou drobností, dobrotou, budeme rádi a moc Vám za to děkujeme. Můžete nosit do 6.12.

p.učitelky

 

Milí rodiče,

vaše hotové výrobky určené k prodeji na vánočním jarmarku v ZŠ, odevzdávejte p. učitelkám na jednotlivých třídách do 30. 11. 2018. Děkujeme všem šikovným maminkám a tatínkům, kteří přispějí svým výrobkem. Vydělané peníze z prodeje budou použity na další akce Klubu rodičů.                     

p. učitelky

OZNÁMENÍ:

Oznamujeme zákonným zástupcům uzavření mateřské školy v době vánočních prázdnin od 22.12.2018 do 1.1.2019. Ve středu 2.1.2019 bude mateřská škola ZAVŘENA.

 

 
Kulturní akce MŠ 2018/19            
             
18.9.2018 O líném Kubovi 9:00   V batohu    
8.10.2018 Popletené muzikohrátky 9:00   p.Gavlasová    
    10:00        
6.11.2018 Stavitel města 9:00   MTU    
  Stavitel věží 10:00        
6.12.2018 Hrátky zdravě          
             
6.2.2019 Indiánské muzikohrátky 9:00   p.Gavlasová    
    10:00        
17.01.2019 Bajaja 9:00  

p.Taraba

   

13.3.2019

 

17.4.2019

Školkomílci,Pohádka O planetách

Zvířátka a odpadky

9:00

10:10

9:00

 

 Logohraní    

 

p.Petrovská

   

 

 

 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

BLÍŽÍCÍ SE UDÁLOSTI

 • 22

  ŘÍJ
  Podzimní tvoření

  Zveme vás na podzimní veselé odpoledne s opékáním buřtíků, zdobení dýní a tvoření z přírodnin (brambor, řepy, kaštanů, šišek...)a lampionový průvod. Vezměte si: materiál, který použijete při zdobení, buřty na opékání, lampión. Šikovné maminky mohou donést buchty nebo jiné dobroty. Více informací u p.uč. Kavalírové třída Hvězdičky.

 • 24

  ŘÍJ
  Trh vzdělávání a uplatnění

  Prezentace středních škol.

KONTAKTUJTE NÁS