Aktuality

Výuka náboženství

Sdělujeme rodičům, že z důvodu malého počtu přihlášených dětí nebude v tomto školním roce otevřen nepovinný předmět Náboženství.

Provoz 24. června 2016

Podle §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění oznamuji, že na den 24. 06. 2016 vyhlašuji pro základní školu z provozních důvodů ředitelské volno. Mateřská škola bude mít tento den omezený provoz.

J. Veličková

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

v úterý 31. května 2016 Vás zveme na oslavu Dne dětí, která začíná v 16:00 v areálu školy. Kromě jiného proběhne v 18:30 kácení májky a na 20:30 je objednáno letní kino s pohádkou Sedmero krkavců. Ve středu 1. června 2016 začíná dětem vyučování v 10:00, první stupeň končí čtvrtou vyučovací hodinou, třídy druhého stupně končí pátou vyučovací hodinou. První, druhá a třetí třída mají svůj vlastní časový harmonogram. Ve školní jídelně budou děti mít speciální :-) oběd. 

Ve čtvrtek 2. června proběhnou ve všech třídách třídní schůzky nebo konzultace, v čase od 14:00 do 17:00.

J. Veličková

Den Země

 

Den Země je v pátek 22. 4., ale protože v tento den budou mít žáci druhého stupně program Kyberšikana a prvňáci jedou na bazén, půjdeme vybrané úseky uklízet už ve čtvrtek. 

Příští týden (25. 4. - 29. 4.) hned navazujeme sběrem starého papíru